podobnosti a rozdíly ...   ...více

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně   ...více

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně   ...více

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně   ...více

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně   ...více

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - v klasické podobě i nově strukturované   ...více