DaRPy17 - 1.ročník

 

poslední aktualizace : 20.2.2017; ZS

 

V roce 2016 byl schválen systém grantů DaRP (Diakonické a Rozvojové Projekty) a byly zveřejněny první výzvy pro rok 2017. Žádosti se podávaly do 15.10.2016.

Z našeho seniorátu podaly žádost tyto sbory a subjekty:

 

výzva: Diakonická práce 2017

Tři, o.p.s ve spolupráci s FS Soběhrdy - Dobrovolnická činnost v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech

podpora: 40 000,- (tj. 11,5% z celk. nákladů) - SCHVÁLENO

FS Hvozdnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Návrat domů 2017

111 400,- (74,3%) - SCHVÁLENO

Diakonie, SCPS-SZP ve spolupráci s FS Braník - Rozvoj střediska pro zrakově postižené

240 000,- (61,5%) - SCHVÁLENO 214 400,-

 

výzva: Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2017

FS Kladno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Pro Kladno

88 888,- (88,9%) - SCHVÁLENO

FS Žižkov I. . . . . . . . . . . . . . . . . - Rozvoj sborové práce s dětmi a rodinami - zázemí pro společné pobyty

300 000,- (74,4%)

FS Uhříněves . . . . . . . . . . . . . . - Stará kruchta novým místem pro setkávání

200 000,- (86,8%)

FS Vršovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Filmový klub

40 360,- (89%)

FS Vršovice . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . - Mediální okno z katakomb

84 000,- (89,4%)

 

výzva: Evangelické tábory pro děti a mládež 2017

FS Soběhrdy - Zajištění biblického programu evangelického tábora ČCE Soběhrdy

28 737,- (33,2%) - SCHVÁLENO 24 000,-

 

Všechny tyto žádosti byly SV doporučeny.

Důležité informace z výzev:

Žadatelé budou o výsledku řízení informováni e-mailem do 15. 12. 2016. Výsledky budou současně zveřejněny na www.e-cirkev.cz.

O poskytnutí podpory uzavře synodní rada s jejím příjemcem smlouvu, kterou podepíšou statutární zástupci obou stran.

Podpora do 60 tisíc bude zaslána nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy bankovním převodem na účet příjemce.

V případě podpory přesahující částku 60 000,- Kč bude v tomto termínu zaslána platba ve výši 80 % přiznané částky; rozdíl mezi výší první platby a celkovými prokázanými výdaji na projekt (do výše 20% přiznané částky) bude zaslán do 30 dnů po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dle následujícího odstavce.

Příjemce podpory je povinen předložit synodní radě závěrečnou zprávu o realizaci projektu a jeho závěrečné vyúčtování nejpozději do 31. 3. 2018.

 

Grantové smlouvy k podpisu byly rozeslány UCK 31.1.2017. Během února byly podepisovány a po jejich navrácení na UCK byly rozesílány první části podpor.