DaRPy18 - 2.ročník

 

poslední aktualizace : 9.12.2017; ZS

 

Výzvy pro rok 2018 byly vyhlášeny 5.6.2017 a všechny náležitosti k nim byly zveřejněny 22.6.2017.

Projekty se přijímají od 1.7. do 15.9.2017.

Rozhodnutí bylo zasláno na senioráty dne 5.12.2017.

 

Z našeho seniorátu podaly žádost tyto sbory a subjekty:

 

výzva: Diakonická práce 2018

Tři, o.p.s ve spolupráci s FS Soběhrdy - Dobrovolnická činnost v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech

61 578,- (90% z celk. nákladů). . . . . schváleno 61 578,-


Diakonie, SCPS - Rozvoj inovativních technologií v sociálních službách - Lifetool

299 367,- (90%). . . . . schváleno 299 367,-

 

výzva: Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2018

FS Kladno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Bořiči mýtů

76 600,- (89,9%). . . . . schváleno 76 600,-

 

FS Dejvice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Seznámení veřejnosti s modlitebnou na Truhlářké 8

89 000,- (89,9%) . . . . . schváleno 89 000,-

 

Bratrská škola, ve spolupr. s FS Kobylisy . - Tvorba nových webových stránek pro Bratrskou školu

89 842,- (90%). . . . . . schváleno 89 842,-

 

FS Libeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Sbor roste. Potřebuje druhého faráře nebo pracovníka pro komunikaci?

136 880,- (77,4%). . . . . schváleno 136 880,-

 

EA VOŠ a SOŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Vytvoření školního webu a zavedení e-třídních knih

144 000,- (90%). . . . . schváleno 68 210,-

 

FS Dobříš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Otevřený sbor - . . . - žádost podána se zpožděním 40 dní

70 483,- (90%). . . . . schváleno 70 483,-

 

výzva: Evangelické tábory pro děti a mládež 2018

FS Soběhrdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Zajištění biblického programu evangelického tábora ČCE Soběhrdy

29 000,- (65,2%). . . . . schváleno 29 000,-