DaRPy18 - 2.ročník

 

poslední aktualizace : 27.9.2017; ZS

 

Výzvy pro rok 2018 byly vyhlášeny 5.6.2017 a všechny náležitosti k nim byly zveřejněny 22.6.2017.

Projekty se přijímají od 1.7. do 15.9.2017.

 

Z našeho seniorátu podaly žádost tyto sbory a subjekty:

 

výzva: Diakonická práce 2018

Tři, o.p.s ve spolupráci s FS Soběhrdy - Dobrovolnická činnost v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech

61 578,- (90% z celk. nákladů)


Diakonie, SCPS - Rozvoj inovativních technologií v sociálních službách - Lifetool

299 367,- (90%)

 

výzva: Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2018

FS Kladno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Bořiči mýtů

76 600,- (89,9%)

 

FS Dejvice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Seznámení veřejnosti s modlitebnou na Truhlářké 8

89 000,- (89,9%)

 

Bratrská škola, ve spolupr. s FS Kobylisy . - Tvorba nových webových stránek pro Bratrskou školu

89 842,- (90%)

 

FS Libeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Sbor roste. Potřebuje druhého faráře nebo pracovníka pro komunikaci?

136 880,- (77,4%)

 

EA VOŠ a SOŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Vytvoření školního webu a zavedení e-třídních knih

144 000,- (90%

 

výzva: Evangelické tábory pro děti a mládež 2018

FS Soběhrdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Zajištění biblického programu evangelického tábora ČCE Soběhrdy

29 000,- (65,2%)