tisky č. 0 a 1 (s vyznačením přítomných konventuálů)   ...více

tisky č. 2 - 7   ...více

tisky č. 8 - 10; část T10b doporučena zvláštní pozornosti sborům   ...více

tisky č. 11 - 13; Tisky 12b a 12c budou rozeslány sborům k další práci   ...více

zde je obé uvedeno jako text; možnost stažení jako pdf   ...více