Hledají se partneři

 

 

poslední aktualizace : 7.3.2018; ZS

 

Duchcov – nejpotřebnější ze sborů, které spravuje Tomáš Pavelka (vedle Loun a Žatce). Jde o velmi malý, ale životaschopný sbor. Prostory, ve kterých se sbor doposud schází, jsou značně nevyhovující. Sbor by uvítal výpomoc ochotného člověka či týmu lidí se sháněním nových prostor. (Zjištění možností, popřípadě pomoc se započetím jednání.) Prioritou by byla dobrá veřejná dostupnost nového místa (a samozřejmě důstojná podoba).

Případní zájemci mohou sbor početně podpořit návštěvou na bohoslužbách spojenou s prohlídkou města, a následně započít spolupráci při shánění nových bohoslužebných prostor.

Modřany nabízejí na 1 rok pomoc 2000,- měsíčně na cestovné pro kazatele.
Louny – sbor může ohrozit nedostatek financí.

Libkovice pod Řípem – sbor žádá o finanční výpomoc s údržbou varhan.

Jako administrátor sboru Ústeckého seniorátu v Libkovicích pod Řípem si dovoluji vznést prosbu ohledně pomoci s údržbou varhan v libkovickém kostele. Varhany jsou o pět let starší než kostel sám (z r. 1850), byly opraveny docela důkladně, nicméně podle odborníka by potřebovaly údržbu, kterou odhadl asi na 25 tis. Kč.

Je to mimořádný nárok na sborový rozpočet, proto volím tuto cestu, kterou mě pověřilo staršovstvo. Děkuji za porozumění i vstřícnost. S pozdravem Joel Ruml

Vinohrady - 25 tisíc na varhany.

Třebenice – sbor by uvítal „právníka v záloze“ pro případ, že se ve výhledové budoucnosti stane aktuální otázka prodeje sousedního pozemku.

Žatec – zásadním tématem je oprava kostela. Na místě by byly konzultace se zainteresovaným restaurátorem nebo s člověkem, který se orientuje v oblasti grantů.