DaRPy19 - 3.ročník

 

poslední aktualizace : 31.10.2018; ZS

 

 

Projekty v našem seniorátu přicházely v září a říjnu 2018.

O prvním rozhodl SV 18.9., o 6 dalších 16.10. a následující den bylo vše zasláno na UCK.

 

Z našeho seniorátu podaly žádost tyto sbory a subjekty:

 

výzva: Diakonická práce 2019

Diakonie Praha (Stodůlky) ve spolupráci s FS Dejvice - Komunitní centrum-kroky víry

183 330,- (90% z celk. nákladů)


Diakonie, SCPS ve spolupráci s FS Střešovice - Rozvoj reminiscenční metody v Diakonii a církvi

298 000,- (89,8%)

 

výzva: Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2019

FS Kladno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ejhle, Kladno

69 900,- (89,9%)

 

FS Libeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Nákup ozvučovací techniky pro Fusio Libeň

54 000,- (90%)

 

FS Kliment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Dobrý prostor pro katechetická setkání

300 000,- (38,8%)

 

Církevní ZŠ a MŠ Archa, ve spolupr. s FS Benešov a FS Soběhrdy - Asistent pro církevní MŠ

120 000,- (53,3%)

 

výzva: Evangelické tábory pro děti a mládež 2019

FS Kliment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Klimentský dětský tábor ještě lépe

57 780,- (90%)