Dopis JJ 2022

 

Staršovstvům, kazatelkám a kazatelům sborů Pražského seniorátu

4. května 2022

Milé sestry, milí bratři,

za seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty vás zdravíme a posíláme informace o termínu a místě zasedání letošního seniorátního shromáždění. Konat se bude ve středu 8. 6. 2022 od 18.00 hodin ve sborovém domě v Praze-Kobylisích (U Školské zahrady 1, 182 00, Praha 8 – Kobylisy). Prosíme proto o předání této informace poslancům a náhradníkům ve vašich sborech.

Současně bychom vás chtěli poprosit o včasné nahlášení výnosu sbírky darů pro Jeronýmovu jednotu (aktuálně by měla ve sborech probíhat, její ukončení letos připadá na úterý 31. 5. 2022) a Hlavního daru lásky (konané již tradičně na Velikonoční neděli, letos 17. 4.). Ta bude v letošním roce určena na podporu projektu „Útočiště“. V jeho rámci by měla vzniknout přístavba ke sborovému domu v Chrástu u Plzně, jejímž posláním bude poskytovat dočasnou střechu nad hlavou lidem v různých obtížných situacích. Výši sbírek prosím oznamte sestře pokladní Polákové na e-mail: olga.polakova@centrum.cz nebo tel. 777 032 707. Vzhledem k tomu, že zasedání seniorátní JJ se bude konat již 8. 6., prosíme vás, abyste sbírku (a HDL) nahlásili co nejdříve po jejím uzavření. Pro odeslání výtěžku sbírek použijte seniorátní číslo účtu: 2700237649/2010 s variabilním symbolem: xxxx3122 (případně 914100xxxx), kde xxxx je číslo sboru.

V loňském roce se v našem seniorátu v rámci sbírky darů vybralo 539 561 Kč, z čehož dvě třetiny (tj. 359 707 Kč) byly dle pravidel odeslány Ústřední JJ. Jednu třetinu (tj. 179 854 Kč) jsme v návaznosti na rozhodnutí zasedání seniorátního shromáždění JJ v roce 2021 rozdělili na úrovni seniorátu. Sboru na Kladně bylo z této částky poskytnuto 100 000 Kč na odstranění vlhnutí a úpravu vstupu na faru, sbor ve Vršovicích obdržel 80 000 Kč na splátku půjčky JJ.

Se srdečným pozdravem a poděkováním za spolupráci,

za seniorátní JJ

Jakub Šilar

Anna Boučková

Tomáš Fendrych

 

Staršovstvům, kazatelkám a kazatelům sborů Pražského seniorátu

Dobříš, 11.dubna 2019

Sbírka darů na Jeronýmovu jednotu 2019

Milé sestry a milí bratři,

srdečně Vás za vedení seniorátní Jeronýmovy Jednoty zdravíme a přejeme požehnaný vstup do Velikonočního týdne.

Velikonoční svátky jsou pro nás každoročně příležitostí vyjádřit svou vděčnost za Boží lásku, jejíž ovoce denně užíváme ve svých sborech i rodinných vztazích. Náš Pán Ježíš Kristus položil svůj život pro nás, abychom již nežili sami sobě, nýbrž jemu a jeho dílu dobra, milosrdenství a odpuštění. Jsme pozváni ke služebnosti tohoto díla smíření a tak Vás tímto prosíme, abyste o Velikonoční neděli ohlásili a provedli celocírkevní sbírku pro Hlavní dar lásky, který byl Ústředním shromážděním JJ určen pro sbor v Bošíně (oprava střechy kostela a fary). Bližší informace k HDL naleznete v dopise Ústředního představenstva JJ ze dne 11.4. 2019, který je přílohou dubnové Sborové zásilky z ÚCK.

Do konce května Vás pak žádáme o vykonání sbírky pro Jeronýmovu jednotu. Ve většině sborů bývá konána formou výběru a zaznamenání daru na listiny. Uvědomujeme si, že během roku se koná mnoho celocírkevních či jiných sbírek, přesto Vás tímto žádáme o zvýšenou pozornost sbírky pro JJ. Při jejím ohlášení doporučujeme zařadit krátkou informaci o významu díla JJ a rovněž šíření informačních letáků JJ, jak při bohoslužbách, tak i jiných příležitostech. Pomůžete tak konkrétním sborům v jejich stavebních aktivitách, zároveň sbírkou posilujeme vědomí sounáležitosti sborů k jedné církvi a můžeme tak vyjádřit naši solidaritu s potřebnějšími. Potřeby sborů naši sbírku mnohonásobně převyšují a to již dlouhodobě. V loňském roce se v našem seniorátu vybralo 506 975,- Kč. Podle pravidel jsme dvě třetiny (337 983,- Kč) odevzdali Ústřední JJ a jednu třetinu (168 992,- Kč) rozdělili mezi sbory seniorátu takto:

Sbor v Soběhrdech obdržel na opravu ústředního topení na faře (havárie) částku 90 000,- Kč. Sbor v Benešově obdržel pro rekonstrukci farního bytu 40 000,- Kč a sbor ve Hvozdnici pro splacení půčky na výměnu kotle a vložkování komína 38 000,- Kč. Jsme rádi, když dostaneme vyúčtování darů včas (v případě, že někdo dosud nedodal, připomínáme) a také, když můžeme od obdarovaných vyřídit jejich poděkování.

Sbírku darů ukončete do 31. 5. 2019 a výtěžek sbírky odešlete na seniorátní č. ú. 2700237649/2010, jako variabilní symbol užijte číslo sboru a 3117. Zároveň oznamte výši sbírky darů a HDL sestře pokladní Polákové na e-mail: olga.polakova@centrum.cz nebo tel. 284 690 327. Sestra pokladní vás prosí, abyste sbírku (a HDL) nahlásili co nejdříve po jejím uzavření!

 

Setkání seniorátní JJ, které sbírku rozdělí, se bude konat dne 19.6. od 18:00 v Kobylisích, U Školské zahrady 1264/1. Své žádosti zašlete (předejte) vyplněné 1 x papírově na adresu: Senirátní představenstvo JJ, Samuel Hejzlar, Husova 1556, 26301 Dobříš, a také elektronicky (formuláře naleznete na stránkách seniorátu) na moji adresu sammyhej@gmail.com a to do 20. 5. 2019.

O vyjádření seniorátu nežádejte individuálně, zajistíme je všem po odevzdání žádosti.

Prosíme, abyste termíny odeslání i nahlášení sbírky dodrželi.

 

Se srdečným pozdravem a poděkováním za spolupráci

za seniorátní JJ

 

Samuel Hejzlar, pověřený člen seniorátního představenstva JJ

Základní údaje

 

poslední aktualizace : 26.6.2018; ZS

Seniorátní představenstvo:

 

předseda : Samuel Hejzlar : mail - sammyhej@gmail.com

jednatel : Vlasta Rejentová : vrejentova@seznam.cz

člen : Zdeňka Skuhrová : zdenka.skuhrova@centrum.cz

Jeronymova jednota je ...

 

poslední aktualizace : 19.6.2015; ZS

 


Letošní sbírku JJ ukončete, prosím, k 31.5.

a ihned nahlašte seniorátní účetní sestře Polákové její výši.

Sbírku pak obratem odešlete na seniorátní účet.

.

Dopis bývalého dlouholetého předsedy seniorátní JJ návštěvníkům těchto stránek

 

Milí přátelé, Jeronymova jednota (dále JJ ) je zvláštním zařízením církve, které slouží budování sborů i vzájemné solidaritě mezi sbory. Tento úkol plní konáním tří sbírek ve všech sborech naší církve. HDL (Hlavní dar lásky) - na Velikonoce, sbírky darů – od Velikonoc do konce května, JTD (Jubilejní toleranční dar) – nejbližší neděli před nebo po 31.10. (Den reformace). Vybrané prostředky pak JJ rozděluje mezi sbory, které staví nebo opravují své sborové budovy. JJ také pamatuje na české evangelíky v našich zahraničních sborech.

 

JJ vznikla už v roce 1918 oddělením od podpůrného spolku Gustava Adolfa (GAW). První sbírku v nové církvi ČCE vykonala již v roce 1919. Sbírka tehdy vynesla 176 000 Kč a byla rozdělena na prvním výročním zasedání JJ v Olomouci mezi potřebné sbory. Od té doby JJ funguje až do dnes. A funguje dobře i díky těm, kteří v JJ dobrovolně pracují.

 

V dalších záložkách najdete informace, kolik jsme v uplynulých letech vybrali i rozdali, komu jsme pomohli, a také informace, jak a kdy konáme sbírky, jak se žádá o dar z JJ atd. Doporučujeme dílo JJ vaší laskavé pozornosti.

 

Petr Hudec