seniorátní shromáždění JJ - zápisy

 

zápis08       zápis09       zápis10       zápis11       zápis12       zápis13       zápis14       zápis15       zápis16       zápis17       zápis18       zápis19      


poslední aktualizace : 5.9.2019; ZS

 

Seniorátní shromáždění se schází každoročně v červnu, těsně po odevzdání sbírek na JJ, vyhodnocuje využití darů z předchozího roku a rozhoduje o nových žádostech.

Obvykle se schází v prostorách dejvického sboru.

Jednotlivé zápisy za poslední roky jsou zde k dispozici.

Přílohy