Setkání - schůzky - společenství

 

poslední aktualizace : 21.9.2010; RM

 

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich..." - setkání ve sborech a v seniorátu

 

Nejdůležitější pravidelná setkání křesťanů jsou nedělní bohoslužby. Ty jsou základem života každého SBORU. Zároveň s nimi obvykle probíhají dětská setkání s biblickým programem, tzv. "Nedělní škola".

 

Další pravidelná setkání ve sborech se konají v průběhu pracovního týdne. Jsou to setkání nad Biblí, jako biblické hodiny, Večery nad Biblí atp. Někde probíhají samostatná generační setkání dětí, mládeže, střední generace, seniorů... Další aktivity vyvíjejí naše sbory podle svých možností a sil. V každém sboru se schází k pracovním jednáním staršovstvo.

 

V rámci našeho SENIORÁTU se konají především různá pracovní a koordinační setkání, která ale nikdy nejsou jen pracovní. I při nich se vytváří společenství, na které se vztahuje shora uvedené Ježíšovo slovo. Jsou to především schůze seniorátního výboru (každé třetí úterý v měsíci mimo prázdniny) a setkání farářů - tzv. pastorálky (každé druhé úterý v měsíci mimo prázdniny).

 

Dlouhou tradici mají presbyterní konference, které byly v nedávné době přejmenovány na seniorátní konference, protože nejsou určeny jen presbyterům. Bývají jedna až dvě ročně.

 

V roce 2006 bylo odstartováno pravidelné konání schůzek kurátorů. Ty jsou dvě do roka.