Konventní mail

 

poslední aktualizace : 12.11.2017; ZS

 


Adresa, na níž je možno zasílat poštu předsednictvu konventu: konvent.ps@seznam.cz

Konventy - popis

 

poslední aktualizace : 20.9.2010; ZS

Konvent je nejvyšší orgán seniorátu.

  • Schází se jednou do roka na pravidelném zasedání.
  • Mimo pravidelný termín mohou být i mimořádná zasedání.
  • Na konventu mají zastoupení všechny sbory seniorátu, a to minimálně 2 zástupce, svého faráře a jednoho či více pověřených presbyterů. Pak zde má zastoupení mládež a studenti evangelické fakulty. Mají zde své místo další faráři působící na území seniorátu, většinou druzí faráři z velkých sborů. A případní poradci konventu. Těm všem může konvet přiznat buď plné členství nebo poradní hlas.
  • Jednání konventu řídí předsednictvo konventu.
  • Funkční období konventu a jeho předsednictva je 4 roky.
  • Konventu jsou předkládány zprávy různých seniorátních orgánů, zprávy o hospodaření a revizích, návrhy k projednání.
  • Konvent volí seniorátní výbor, seniorátní revizory hospodaření, seniorátní faráře, synodály, ... a své orgány, tedy skrutátory, zapisovatele a verifikátory. Na prvním zasedání volí své předsednictvo.

 

Konventy - kde

 

poslední aktualizace : 10.11.2019; ZS

Zasedání konventu probíhá vždy v některém z větších pražských sborů, který má dostatečně velké prostory a další potřebné zázemí.

Hostitelské sbory se střídají. V posledních letech to byla tato místa :

 

2019 Strašnice
2018 Libeň červen 2011 Libeň 2004 Strašnice
2017 Jižní Město 2010 Smíchov 2003 Smíchov
2016 Dejvice 2009
Strašnice
2002 Nusle
2015 Žižkov 1 2008
Libeň 2001 Dejvice
2014 Vinohrady
2007
Jižní Město 2000 Žižkov II (Atrium)
2013
Kobylisy 2006 Dejvice
září 2000 Strašnice
2012
Nusle
2005
Vinohrady
1999 Kobylisy
2011
Střešovice
jaro 2005
Kliment
1998 Střešovice

Konventy - číslování a přesná data konání

 

poslední aktualizace : 10.11.2019; ZS

Jeden konvent trvá 4 roky, má 4 řádná zasedání a může mít i mimořádná zasedání.

 

Konventuálové (zástupci sborů, delegáti) jsou voleni na 4 roky. Proto i konventy jsou číslovány po 4 letech. Dříve tomu tak nebylo. Každé zasedání konventu mělo samostatné pořadové číslo.

Konventy se konají na podzim, v listopadu. Po Synodu, který je na jaře, v květnu. Dříve to bylo obráceně.

Přehled konventů a jejich čísel za poslední roky:

56. konvent 1. řádné zasedání 2019 9.11.
55. konvent 4. řádné zasedání 2018 10.11.
3. řádné zasedání 2017 11.11.

2. řádné zasedání 2016 12.11.
1. řádné zasedání 2015 7.11.
54. konvent 4. řádné zasedání 2014 8.11.
3. řádné zasedání 2013 9.11.
2. řádné zasedání 2012 10.11.

1. řádné zasedání 2011 12.11.
53. konvent 1. mimořádné zasedání 2011 9.6.
4. řádné zasedání 2010 13.11.

3. řádné zasedání 2009 7.11.
2. řádné zasedání 2008 8.11.
1. řádné zasedání 2007 17.11.
52. konvent 4. řádné zasedání 2006 11.11.
3. řádné zasedání 2005 12.11.
1. mimořádné zasedání 2005 13.9.
2. řádné zasedání 2004 13.11.
1. řádné zasedání 2003

8.11.

51. konvent 4. řádné zasedání 2002 30.11.
3. řádné zasedání 2001 24.11.
2. řádné zasedání 2000 25.11.
1. mimořádné zasedání 2000 15.4.
1. řádné zasedání 1999 24.4.
50. konvent 4. řádné zasedání 1998 16.5.
3. řádné zasedání 1997
2. řádné zasedání 1996 20.4.