O hospodaření

 

poslední aktualizace : 19.1.2012; ZS

 

I když církev není výdělečný podnik, musí hospodařit, musí se zabývat financemi, protože nic není zcela zadarmo. I když něco pro někoho zadarmo je, nějakým způsobem to zaplaceno být musí.

 

Sbory na svůj provoz získávají prostředky ze sbírek, výběrem saláru, z darů.

Některé sbory vlastní nemovitosti, které mohou dále pronajímat. Je to pro ně zdroj financí, ale samozřejmě i více starostí a nákladů na údržbu.

Někde získají občas nějakou dotaci.

Stát platí základní platy našich farářů, ale církev tyto platy musí dorovnávat na snesitelnou úroveň. Všechny sbory se na tom podílejí prostřednictvím Personálního fondu. Atd.

 

Hlavně však nejsou jen provozní náklady, ať už sborů či seniorátů, či ústředí. Kdyby církev neshromažďovala finance a nehospodařila s nimi co nejúčelněji, nebyla by možná práce Diakonie, evangelického školství a mnoha dalších projektů.

 

O revizích

 

Revize_ve_sborech_doporučení_SR      


poslední aktualizace : 21.12.2018; ZS

 

Každé hospodaření podléhá revizi, to se týká i hospodaření farních sborů, seniorátů i povšechného sboru.

Proto jsou voleni sboroví revizoři, seniorátní i celocírkevní.

O našich seniorátních revizorech je možno se něco dozvědět zde. (Kdo to je, kde se revize kdy prováděly, popř. kde se chystají.) Výstupy z revizí jsou vždy mezi hospodářskými konventními tisky, např. v roce 2018 je to zde.

 

Pro

revizory sborového hospodaření

byl vydán pokyn / doporučení 21. ledna 2010. Obsahuje:

Pravidla pro provádění revizí v církevních sborech (nezávazná, ale užitečná)

Výňatek z Řádu hospodaření církve, který upravuje práci revizorů v čl. 3 (to je závazné)

dále doporučení SR

Provádění revizí v církevních sborech

a

Činnost revizorů.

Nakonec je tam vzorová Zpráva o revizi hospodaření.

To vše si můžete stáhnout v Revize_ve_sborech_doporuceni_SR.

Přílohy