O hospodaření

 

poslední aktualizace : 19.1.2012; ZS

 

I když církev není výdělečný podnik, musí hospodařit, musí se zabývat financemi, protože nic není zcela zadarmo. I když něco pro někoho zadarmo je, nějakým způsobem to zaplaceno být musí.

 

Sbory na svůj provoz získávají prostředky ze sbírek, výběrem saláru, z darů.

Některé sbory vlastní nemovitosti, které mohou dále pronajímat. Je to pro ně zdroj financí, ale samozřejmě i více starostí a nákladů na údržbu.

Někde získají občas nějakou dotaci.

Stát platí základní platy našich farářů, ale církev tyto platy musí dorovnávat na snesitelnou úroveň. Všechny sbory se na tom podílejí prostřednictvím Personálního fondu. Atd.

 

Hlavně však nejsou jen provozní náklady, ať už sborů či seniorátů, či ústředí. Kdyby církev neshromažďovala finance a nehospodařila s nimi co nejúčelněji, nebyla by možná práce Diakonie, evangelického školství a mnoha dalších projektů.