Přehled formulářů a přístup k nim

 

JJ_pokyny_vyúčto       předávací_protokol       vzor_nájemní_smlouva       žádost_příspěvek_PF       vzor_zápisu_z_konventu       Radce_povol_kazat       Info_posuz_povol       Dovolené       manual_volby_st       manual_sb_sh       Časový snímek pro kazatele      


poslední aktualizace : 1.9.2017; RM

 


Šablona časového snímku pro faráře

 

Tabulka pro časový snímek farářské práce je k dispozici ke stažení o pár řádků výše nebo na stránce úplně dole.

 

 

Jeronymova jednota

 

Snad všechny důležité dokumenty jsou na stažení na ustredicce.cz.

Zde radši nechám jen:

pokyny pro vyúčtování - - - - - - příloha - JJ_pokyny_vyúčto

 

Příchod kazatele

.

Aktuální info hledejte na celocírkevním webu

Zde je spíše obecný postup, některé přílohy už mohou být trochu jiné

UCK připravilo Rádce pro povolávání kazatele - - - - - - - - - příloha - Rádce_povol_kazat

a Informaci o posuzování povolacích listin - - - - - - - - - - - - příloha - Info_posuz_povol

Nejdůležitější je povolací listina. Tu sestaví staršovtsvo ve spolupráci s uchazečem.

K povolací listině patří smlouva o kazatelském bytu - - - - -

Po příchodu nového kazatele by mělo dojít k předání

sborové kanceláře a dalšího - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - příloha - předávací_protokol

 

Výroční sborové shromáždění

 

manuál pro sborové shromáždění - - - - - - - - - - - - - - - - příloha - manual_sb_sh

volba staršovstva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - příloha - manual_volby_st

 

Konvent

 

Zapisovatelům na konventu se může hodit - - - - - - - - - příloha - vzor_zápisu_z_konventu

 

Ostatní

 

UCK vydalo Směrnici k čerpání dovolených farářů - - příloha - Dovolené

Obecný vzor nájemní smlouvy - - - - - - - - - - - - - - - příloha - vzor_nájemní_smlova

Žádost o příspěvek na PF z fondu solidarity - - - - - příloha - žádost_příspěvek_PF

Přílohy