Jsou určeny výhradně na stavební účely   ...více

Dary přidělené a čerpané na seniorátní i celocírkevní úrovni   ...více

Čeho je víc? Jak si jako seniorát stojíme?   ...více