Seniorátní shromáždění JJ

 

poslední aktualizace : 19.6.2017; ZS

 

Většina sborů má v seniorátním shromáždění JJ jednoho zástupce, jen ty opravdu veliké sbory mají zástupce dva. Sbory své zástupce a náhradníky navrhují z řad presbyterů, konvent je pak podle těchto návrhů volí, a to na 4 roky.

 

Předsednictvo seniorátní JJ je tříčlenné. Konvent volí dva členy předsednictva z řad konventuálů, jednoho faráře a jednoho laika, a to na 6 let. Třetího člena předsednictva vysílá SV.

 

Současné předsednictvo bylo zvoleno konventem 2012 a následně upravovváno dalšími konventy do současné podoby viz dole v tabulce. Zástupce SV byl zvolen v r.2009 a jeho nástupce vyšle nový SV v roce 2015.

 

Současní zástupci sborů byli zvoleni konventem v listopadu 2013. Konventy 2014 a 2015 ještě opravily.

 

Nyní už si své zástupce sbory stanovují samy.

 

č.sboru sbor poslanci náhradníci
0101 Benešov Jiří Zavadil Jan Macháček
0102 Beroun Hana Skleničková
Lenka Langhansová
0103 Dobříš Ladislav Zvolánek Jan Sieročinski - Vaněk
0105 Hvozdnice Bohuslav Michal
David Řehoř
0106 Kladno

Miloslava Pohlová


0107 Libčice Miloš Junek Marie Stulíková
0108 P1 - Salvátor Michal Čejka Petr Stránský
0109 P1 - Kliment Tomáš Opočenský Matěj Maxa
0110 P2 - Vinohrady Jakub Šilar Matěj Cháb
0111 P3 - Jarov Zdeněk Pavelka Jiří Pytel
0112 P3 - Žižkov I Pavel Novák Petr Pechar
0113 P3 - Žižkov II Eva Budská Jan Pařenica
0114 P4 - Braník Jitka Zvánovcová Ivo Plhák
0115 P4 - Modřany Petr Staněk Tomáš Pokorný
0116 P4 - Nusle Jiří Ekart Vladimír Kněžek
0117 P4 - Jižní Město Jan Groll Pavel Hejda
0118 P5 - Radotín Václav Musil Václav Vojíř
0119 P5 - Smíchov Jan Rybář Aleš Kratochvíl
0120 P6 - Dejvice

Marie Uhlířová

Jana Cihlová

0121 P6 - Střešovice Pavel Keprta Petr Jankovský
0122 P8 - Kobylisy Jiří Holý Jan Šimsa
0123 P8 - Libeň Jan Matějka Alena Thurzová
0124 P9 - Horní Počernice Petr Firbas Ludmila Dorschnerová
0125 P10 - Strašnice

Jiří Kubias

Ondřej Smolík
0126 P10- Uhříněves Pavel Zoubek Jan Postránecký
0127 P10 - Vršovice Pavel Staroba Matěj Opočenský
0129 Sedlec - Prčice František Hodík Marcela Doktorová
0130 Soběhrdy Jan Rataj Petr Turecký
0131 Škvorec Marta Levá Soňa Pilná
0132 Německý sbor Andrea Pfeifer

předsednictvo

-

současno

předseda: Pavel Kalus (od 14.4.2015)

členky : Vlasta Rejentová a Zdeňka Skuhrová

Konvent 2015 zvolil náhradníka z řad farářů - Samuela Hejzlara

předsednictvo

-

historie

po poslední volbě

konvent 2011: Petr Hudec, Pavel Zoubek

náhradníci : Pavel Kalus, Vlasta Rejentová

Od března 2012 je laickým členem předsednictva Vlasta Rejentová

(místo br.Zoubka, který tehdy přestal být presbyterem)

 

Oba následující konventy 2012 i 2013 zapomněly zvolit

místo ní náhradníka.

Konvent 2014 zvolil jako náhradníka Pavla Zoubka.

Nová volba seniorátního předsednictva jako celku - konvent 2017.

SV : Zdeňka Skuhrová
Poděkování

Petr Hudec vedl seniorátní JJ jako předseda

v letech 2000 - 2015, tedy 15 let.

Vážíme si jeho práce

a děkujeme mu za ni.


Konvent 2014 navrhl synodu dva zástupce do celocírkevní JJ : Pavel Kalus, Vlasta Rejentová

a dva náhradníky : Pavel Zoubek, Zdena Skuhrová (na 4 roky, poprvé na celocírkevní JJ půjdou v r.2015)

 

Předchozí byli:

Konvent 2010 zvolil nové zástupce seniorátu do celocírkevní JJ :

Zástupci : Petr Hudec a Pavel Zoubek

1.náhradník : Vlasta Rejentová

2.náhradník : Zdena Skuhrová

I zde nastoupila za bratra Zoubka sestra Rejentová.