Povídání o těchto webových stránkách

 

poslední aktualizace : 23.9.2010; ZS

 

Uvedení do provozu : 21. září 2010

 

Jste na webových stránkách pražského seniorátu, již druhých v pořadí. Doufáme, že jsou dostatečně přehledné, že zde najdete většinu toho, co potřebujete a co vás zajímá.

 

Nějakou dobu po spuštění se budou ještě doplňovat a dotvářet, opravovat chyby atd. Nikdy však nebudou zcela hotové, protože jak běží čas a přináší nové události, tak i jejich stopa se bude zapisovat sem.

 

Prozatím obsahují stránky jen velmi málo obrázků; i na tom ještě zapracujeme.

 

U každého článku je údaj "poslední aktualizace" s datem posledního vstupu a parafou toho, kdo tento vstup učinil.

 

Vaše nápady, připomínky a upozornění očekáváme na seniorátní mailové adrese, popř. na mailu seniorátní kurátorky.

 

 

Přehled stránek - orientace - hledání

 

poslední aktualizace : 20.12.2016; ZS

 

horní menu články
Úvodní stránka

Aktuality - přímý přechod na ně

Mapa sborů pražského seniorátu

Kontakty

Základní kontakty

Seniorátní výbor

Patronáty

Pracovníci seniorátu

Zpravodaj

Zpravodaj - nejnovější čísla ročníku 2016

Zpravodaj - ročník 2015

Zpravodaj - ročník 2014

..

..

Zpravodaj - ročník 2008

Zpravodaj - ročník 2007

Odkazy
Historie

Senioráty

Naši předchůdci

Seniorátní faráři a vikáři

Rodokmen sborů

Historie sborů - úvod

Historie sborů - 1.část

Historie sborů - 2.část

Historie sborů - 3.část

Historie sborů - 4.část

Historie sborů - 5.část

O tomto webu

Povídání o těchto webových stránkách

Přehled stránek - orientace - hledání

levé menu
Termíny - zapiště si, žurnál, deska, info Akce a jejich termíny; důležité vzdálené termíny
. . . Žurnál Naposledy aktualizovaná místa
. . . Deska Deska s pozvánkami na akce v jednotlivých sborech a i jinde
. . . Info cc sbírky Info o odvodech povinných cc sbírek
(Vánoční bohoslužby) Přehled bohoslužeb v našich sborech 24. - 26.12. Zobrazeno jen před a o Vánocích.
(Velikonoční bohoslužby) Přehled bohoslužeb v našich sborech o Velikonocích. Zobrazeno jen v aktuálním čase.
(Stav vyplňování Výkazů a Evidencí) Zobrazeno jen v průběhu vyplňování, t.j. únor - březen.
Sociální projekty seniorátu
. . . Polévky - chleby Vaření polévek pro bezdomovce
. . . . . . Rok 2016 Tabulka služeb jednotlivých sborů
. . . . . . Základní informace

Kdy? Kde?

Základní předpoklady sboru

Organizační koncepce

Co? - polévky, chleby

Scénář

Rozpočty

. . . . . . Archiv Tabulky služeb za roky 2015 a 2014
. . . Potravinová banka Co je projekt Potravinová banka
. . . . . . Základní informace

Jak se zapojit

Jaké potraviny sbírat

Co to obnáší

Výhled do budoucna

. . . Solidární obchod Co jsou solidární obchody
. . . Přispěvatelé Tabulka příspěvků a stavu jednotlivých fondů
. . . Další

Seniorátní den Vršovice jaro 2014

Zhodnocení prvních měsíců

Pravidelná setkání Setkání - schůzky – společenství
. . . Seniorátní výbor

Seniorátní výbor: Kdo, kdy, jak, o čem?

Seniorátní výbor : Termíny schůzí

Seniorátní výbor : Výtahy z jednání do roku 2014

Seniorátní výbor : Starší výtahy z jednání

. . . Pastorálky

Pastorálky: Co to je?

Pastorálky: Náplň setkání

Pastorálky: Školní rok 2016/2017

...

Představování sborů

Pastorálky: Kdy, kde, kdo

...

Pastorálky: Školní rok 2011/2012

Pastorálky: Školní rok 2010/2011

. . . Seniorátní setkání

Seniorátní setkání

Seniorátní setkání: Přehled

Strašnice 2016

Libeň jaro 2013

Soběhrdy 2012

Seniorátní setkání: Zvukové záznamy

Seniorátní setkání: Písemné záznamy

Přednášky, poznámky

. . . Setkání kurátorů

"Kurátoři" - jak to začalo a o čem to je

Kurátorský balíček

Přehled dosavadních kurátorských setkání

Původní programy předchozích setkání

. . . Setkání účetních Ojedinělé setkání účetních v našem seniorátu
. . . Kázání při seniorátních akcích Instalační bohoslužby - Martin ve zdi - 15.1.2012
. . . Chotěboř

Rekreace seniorů pražského seniorátu

Slovo farářka Dany Rotkovské

Pozvánka 2015

Fotogalerie 2012-2014

Konventy

Konventy - popis

Konventy - kde

Konventy - číslování

. . . 2.zasedání 55.konventu - 2016

2.zasedání 55.konventu - 2016

Konvent 2016 - tisky - organizační

Konvent 2016 - tisky - zprávy

Konvent 2016 - tisky - hospodářské

Konvent 2016 - tisky - návrhy

Konvent 2016 - zápis
. . . x.zasedání 5x.konventu - 20xx

totéž pro konventy 2015 - 2006

. . . Mimořádné zased. 53.konventu

Mimořádné zas. 53.konventu - červen 2011

Mimořádná konvent - tisky

Struktura církve, seniorát, sbory

Přehled pojmů

. . . Sbory

Sbory

Faráři na sborech

Kurátoři

Dřívější faráři našich sborů

Příležitostníky

Farářské volby

Staršovstva

. . . Seniorát Faráři v seniorátu

Sídlo seniorátu

Synodálové

Ordinovaní presbyteři a další možní kazatelé

Pastýřská rada

Pražský seniorát

. . . . . . Vizitace a revize

Vizitace chronologicky

Vizitace podle sborů

Seniorátní revizoři

Revize

Revize podle sborů

Hospodaření, DaRPy, samofin. O hospodaření
. . . Finanční povinnosti sborů
. . . . . . Povinné odvody

Termíny odvodů repartic a PF - rok začínající

Termíny odvodů repartic a PF - rok končící

Povinnné odvody - stanovení výše

Repartice - pohled do minulosti

. . . . . . Povinné sbírky

Celocírkevní (povinné) a seniorátní sbírky

Určení celocírkevních sbírek

Odvod povinných celocírkevních sbírek (aktuální stav)

. . . Hospodaření v seniorátu Hospodaření sborů a seniorátu
. . . . . . Seniorátní hospodaření

Specifika seniorátního hospodaření

Rozpočet na rok x+1

Rozpočet na rok x

Skutečnost rok x-1

Skutečnost rok x-2

. . . . . . Seniorátní sbírky

Seniorátní adventní sbírka

Mimořádná seniorátní sbírka

. . . . . . Seniorátní solidární fond

Vznik seniorátního solidárního fondu

Statut seniorátního solidárního fondu

Vývoj účtu SSF

. . . . . . Archiv seniorát. hospodaření Skutečnosti r. 2006 - rok x-3
. . . DaRP Vysvětlení, co jsou DaRPy, usnesení synodů
. . . . . . DaRPy Výzvy r.2017, účast seniorátních subjektů v grantovém řízení
. . . . . . Mikroprojekty

Výzva 2017

Pravidla

Grantová komise

Vzorová žádost

. . . Samofinancování

PO pro přechod k samofinancování

PO se rozrůstá

Členoví PO publikují

Zpráva pro konvent 2016

Jeronymova jednota Jeronymova jednota je ...
. . . Sbírky

Kdy a za jakým účelem se sbírá

Výnosy sbírek darů na JJ za poslední roky

Výnosy HDL za poslední roky

Výnosy JTD za poslední roky

. . . Dary

Dary JJ

Přehled darů z JJ za poslední roky

Dáváme i bereme

. . . Shromáždění Seniorátní shromáždění JJ (členové)

. . . Zápisy

Seniorátní shromáždění JJ - zápisy
. . . Výroční zprávy Výroční zprávy
Diakonie

Pár slov o Diakonii

Diakonie na území seniorátu - stav 2016

Střediska Diakonie na území seniorátu - stav 2010

Přehled pomáhajících služeb

Dopis konventuu 2011

Videoprezentace seniorátu

Synod 2015

Další prezentace (prázdné)

Vzdělání - ZET

Začne nový kurz 2017-2019

Materiály pro p řípravu ke zkouškám (2010-2013)

Kurz evangelické teologie - obecně (2010-2013)

Témata kurzu a rozvrh (2010-2013)

Hodnocení úkolů (2010-2013)

Formuláře ke stažení
Různé
. . . TriPolis

Mládež v Čími

Tripolis - projekt tří měst

. . . Truhlářská

Jak to začalo

Komise pro Truhlářskou

Synod 2016

Konvent 2016

Pro zpestření

. . . Supervize ČCE Informace koordinátorky L.Mamulové