Povídání o těchto webových stránkách

 

poslední aktualizace : 23.9.2010; ZS

 

Uvedení do provozu : 21. září 2010

 

Jste na webových stránkách pražského seniorátu, již druhých v pořadí. Doufáme, že jsou dostatečně přehledné, že zde najdete většinu toho, co potřebujete a co vás zajímá.

 

Nějakou dobu po spuštění se budou ještě doplňovat a dotvářet, opravovat chyby atd. Nikdy však nebudou zcela hotové, protože jak běží čas a přináší nové události, tak i jejich stopa se bude zapisovat sem.

 

Prozatím obsahují stránky jen velmi málo obrázků; i na tom ještě zapracujeme.

 

U každého článku je údaj "poslední aktualizace" s datem posledního vstupu a parafou toho, kdo tento vstup učinil.

 

Vaše nápady, připomínky a upozornění očekáváme na seniorátní mailové adrese, popř. na mailu seniorátní kurátorky.