Původní články o kurzu 2010-2013 (viz níže) zde zůstávají pro ilustraci, jak to tehdy vypadalo, ...   ...více

Zde najdou absolventi kurzu ZET materiály pro přípravu ke zkouškám na ordinované presbytery.   ...více

Základní informace o kurzu Základů evangelické teologie.   ...více

V přiloženém souboru lze najít přehled témat a harmonogram celého tříletého kurzu.   ...více

V přiloženém souboru naleznou kurzisté a kurzistky své aktuální studijní výsledky.   ...více