Jsou to hlavně faráři působící na sborech našeho seniorátu, ale nejen oni ...   ...více

Sídlo seniorátu je vždy ve sboru seniora.   ...více

za pražský seniorát   ...více

Seniorátní pastýřská rada   ...více

Začne pracovat po synodu 2019   ...více

ve společnosti ostatních seniorátů   ...více