Jsou to hlavně faráři působící na sborech našeho seniorátu, ale nejen oni ...   ...více

Sídlo seniorátu je vždy ve sboru seniora.   ...více

za pražský seniorát   ...více

Seznam, kontakty - dřívější ordinovaní presbyteři, kaplani, faráři důchodci   ...více

Seniorátní pastýřská rada   ...více

Začne pracovat po synodu 2019   ...více

ve společnosti ostatních seniorátů   ...více