Ojedinělé setkání sborových účetních

 

poslední aktualizace : 29.6.2011; ZS

 

V sobotu 4.6.2011 se uskutečnilo setkání účetních a pokladních ze sborů našeho saniorátu. Prostory pro setkání poskytl sbor Žižkov 1. Bylo pro nás přípraveno i skvělé pohoštění.

 

Sešly se ženy-zástupci z 12 sborů. S krátkou přestávkou jsme jednaly od 9:30 asi do 12:30. Většina účastnic byly profesionální účetní, nejen sborové.

 

Probíraly jsme předem připravený vstupní materiál, odstraňovaly z něj chyby a nedostatky, navzájem jsme si vysvětlovaly, jak to kde děláme. Shodly jsem se na tom, co je třeba ještě dodělat, co kde chybí. Prvotní materiál bude opraven, dopracován a posléze dán sborům k dispozici.

 

Snad mohu říci, že setkání bylo pro všechny zúčastněné přínosem.