Základní údaje

 

poslední aktualizace : 18.1.2017; ZS

 

KONTAKTY:

pbanka@e-cirkev.cz

pbpolevka@e-cirkev.cz

Lukáš Kalina, 724 611 964, l.kalina@email.cz

Petr Špirko, 603 971 227, petr.spirko@evangnet.cz

 

VS variabilní symboly

pro zasílání příspěvků na

Pomoc menšinám ... .... (xxxx)77

Polévka pro bezdom. ... (xxxx)88

Potravinová banka ... ... (xxxx)99

účet seniorátu: 2700237649/2010

xxxx je číslo sboru, nemusí být uvedeno

 

Peníze na případnou pomoc pro práci s uprchlíky, kterou koná Mikuláš Vymětal, prozatím zasílejte na seniorátní účet (VS 77)., a to než bude zřízen zvláštní účet v péči ústředí ČCE.

Rozjezd v novém roce 2015

 

poslední aktualizace : 23.2.2015; ZS

 

Nový rok se úspěšně rozjel a hned v jeho počátku máme také několik novinek v rámci našeho potravinového projektu.

 

1. Díky Vaší obětavosti jsme již loni na podzim měli plně obsazeny středeční termíny vaření a ani skulinku pro nově příchozí. S těmi ale stále počítáme a za každou novou pomocnou ruku jsme velmi vděční. Mezi nově příchozí sbory (resp. jejich členy) patří letos Kobylisy (únorové pátky zajistily zatím bez pomoci) a také Modřany. Oba sbory postavily svoji účast na velmi silných kuchařských osobnostech, které se nezdráhají vařit i častěji, a díky nim od ÚNORA VAŘÍME TAKÉ V PÁTEK (VIZ PŘÍLOHA). Nechceme sbory, které jsou se svojí účastí spokojeny zatěžovat více, ale Ti z Vás, kdo by byli ochotni podpořit páteční kolo, jsou velmi vítáni. Tabulka volných termínů bude umístěna tam, kde jste zvyklí - tedy na seniorátním webu (prazsky-seniorat.cz) a každý, kdo bude mít o termín zájem, nechť nás prosím informuje na mailu pbanka@e-cirkev.cz.


2. Počet strávníků, hodina výdeje i podpora Pavla, který při něm pomáhá, platí stejně jako ve středu. Pokud máte nedostatek nádobí, nebo ho třeba nestihnete nakoupit, můžete kontaktovat naši spojku na ÚCK ČCE, Jungmannova 9, Praha 1, Janu Fučikovskou (fucikovska@e-cirkev.cz, 777 934 322), která pro podobné případy u sebe skladuje záložní sadu (v době její nepřítomnosti Vám může nádobí vydat i služba na vrátnici, která funguje nonstop).

3. Mezi návrhy na zlepšení / rozšíření projektu, byl i návrh Magdalény Trusinové ze sboru Žižkov I, abychom z receptů na polévky i chleby vytvořili kuchařku, která by inspirovala nejen stávající sborové týmy, ale i nově příchozí nebo třeba pořadatele sborových setkání a výjezdů. Magdaléna byla tak hodná, že souhlasila se sběrem podkladů a přípravou této kuchařky. Chtěla bych Vás proto moc poprosit, abyste během března na mailovou adresu spolecna.kucharka@post.cz zasílali své recepty (pokud možno včetně fotografie) nebo náměty včetně kontaktu na konkrétní osobu, se kterou si Magdaléna bude moci ověřit případné doplňující dotazy, nejasnosti. Rádi bychom šli do nového školního roku bohatší o SPOLEČNOU KUCHAŘKU.

4. Podpora potravinové banky: v této oblasti jsme žádné vylepšení zatím neučinili, ale již o něm také jednáme. Rádi bychom Vaši obětavost v tomto směru více podpořili, takže sháníme dopravce, který by byl ochoten na své náklady pravidelně – zatím asi jednou měsíčně sbírat Vámi připravené krabice s jídlem a vozit je do Potravinové banky hromadně. Jakmile dosáhneme dohody, budeme Vás informovat.

5. Konkrétně Vás bude informovat Tereza Klivanová (ze smíchovského sboru), která od 1. března převezme od mne komunikaci/spolupráci s Vámi a Vaši podporu v rámci projektu Potravinové pomoci do svých rukou. I jí budete moci psát na tento e-mail, volat na 606 655 936 nejen v případě organizačních obtíží, ale i s jakýmikoli náměty na zlepšení.

 

Kouzlo tohoto projektu je právě ve sdílení odpovědnosti - v rozložení sil, a proto teď svoji úlohu předávám a Vám všem z celého srdce děkuji za to, že jste dali společnému projektu šanci nejen vzniknout, ale i vytrvat …

 

Srdečně zdraví,

Magdaléna Marešová

Práce se sociálně vyloučenými - jak to vše začalo

 

poslední aktualizace : 7.7.2014; ZS

 

Pracovní skupina pro práci se sociálně vyloučenými vznikla na výrazný podnět konventu pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické na podzim roku 2012. Drtivá většina představitelů evangelických sborů ze seniorátu, který svým územím zahrnuje Prahu a asi polovinu Středočeského kraje (na Jih a západ od Prahy) se vyslovila pro to, abychom se v rámci seniorátu společně věnovali službě sociálně vyloučeným. Při setkáních vzniklé pracovní skupiny vykrystalizovaly čtyři okruhy práce - a připojil se jeden, již existující:

 

· Zpracování příspěvku na synod ČCE o využití části peněz z restitucí

· Práce se seniory

· „Zesilování hlasu chudých“ v médiích

· Vznik seniorátní potravinové banky

· Práce s Romy (iniciativa Společně žít v míru)

 

Tyto okruhy vznikly samozřejmě také na základě již existujících aktivit / zkušeností z jednotlivých sborů, jejichž rozšíření na celý seniorát by pro sociálně vyloučené na jeho území bylo velkým přínosem.

Magdaléna Marešová

 

Příjemný sobotní večer (28.6.2014), 

ráda bych Vás informovala o tom, že z financí vybraných na potravinovou pomoc bylo 5.000 Kč převedeno na účet Potravinové banky Praha, aby bylo možné nakoupit sladkosti na prázdninové pobyty jejích klientů.

Pokud jde o rozdávání chlebů a pití na Hl. nádraží, rádi bychom udrželi kontinuitu i přes léto, protože prázdné žaludky si prázdniny na dva měsíce neudělají. Chtěla bych Vás proto moc poprosit, abyste se zamysleli nad svými prázdninovými kalendáři a dali vědět, jestli byste měli kapacitu připravit jídlo i v létě. V tuto chvíli máme obsazeny první dvě středy a na všechny následující od 16.7. do 27.8. je možné se hlásit.

Zároveň prosím zvažte, jestli byste Vy / Váš sbor byli schopni od podzimu přislíbit přípravu v nějakém pravidelném termínu např. jednou za dva měsíce 3. středu... Pravidelnost by, doufám, mohla být přínosem pro nás pro všechny a potravinová pomoc by se s ní mohla stát v dobrém automatickou součástí aktivit seniorátu.

Přeji všem krásné léto a mnohokrát děkuji za Vaše zapojení,

Magdaléna Marešová