Služby sborů - vaření polévek

 

poslední aktualizace : 6.12.2017; ZS

Než začnete poprvé vařit, přečtěte si Základní informace.

Najdete tam, kdy, kde, co, jak, . . .

 

 

Kontakty - hlavní koordinátor: Lukáš Kalina (L.kalina@email.cz, 724 611 964)

zástupce: Petr Špirko (petr.spirko@evangnet.cz, 603 971 227)

 

vše probíhá na e_adrese:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qWrNSybGacvTubad-RT5mh7cQMcP68CfjHo8hYS7Xo/edit?usp=sharing

 

 

Dopis koordinátora z 30.11.2017 je jako další článek dole.

 

Současný rok je samostatně.

V Archivu jsou roky 2014 a 2015.

 

Prohlédněte si naši polévkovou fotogalerii,

stačí klepnout a zvětšit si:

Dopis koordinátora a seniora

 

vloženo 6.12.2017 ZS

 

 

PROJEKT „POLÉVKA PRO POTŘEBNÉ“

Milé sestry, milí bratři,

přijměte od nás, prosíme, informace o stále pokračujícím seniorátním projektu potravinové pomoci.

 

Aktuální stav projektu

Příprava jídla (polévek nebo chlebů) pro potřebné poběží ve spolupráci sborů našeho Pražského seniorátu ČCE a dalších přátel již pátý rok. V příštím roce budeme připravovat jídla opět ve středy a čtvrtky, s výdejem stejně jako v předchozích letech v 18:00 hod. na lavičce v parku před hlavním nádražím.

 

Koordinátoři projektu

Hlavním koordinátorem projektu zůstává a je seniorátním výborem jmenován Lukáš Kalina (l.kalina@email.cz, 724 611 964) a jeho zástupcem Petr Špirko (petr.spirko@evangnet.cz, 603 971 227).

Na Lukáše jako hlavního koordinátora se obracejte i s Vašimi dotazy či připomínkami ohledně přípravy jídel i termínové domluvy. Nebude-li k zastižení, kontaktujte Petra.

 

Jak se zapojit?

Stačí oslovit Lukáše a dohodnout s ním jak a kdy nejlépe začít.

 

Jak může skupinkám a sborům pomoci seniorát?

V případě potřeby je možno z vyčleněného seniorátního fondu požádat u koordinátora projektu o pokrytí materiálových nákladů na přípravu jídla (do 50 procent celkové ceny). Podobně je možno požádat o příspěvek na pořízení nového kuchyňského náčiní, pokud by to danému sboru či skupině výrazně pomohlo při zapojení do projektu.

 

Aktuální obsazenost a situace projektu

V končícím roce 2017 obsadily zapojené sbory průměrně 5 termínů. Prosíme o častější zapojení, především ty, kdo tohoto průměru nedosahují, nebo by se chtěli zapojit nově. Chápeme ovšem, že možnosti sborů jsou různé.

Aktuální obsazenost termínů můžete sledovat na následujícím odkazu (přibyl tam list pro rok 2018):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qWrNSybGacvTubad-RT5mh7cQMcP68CfjHo8hYS7Xo/edit?usp=sharing

Do této tabulky mohou rovněž zástupci sborů a skupin vpisovat informace o počtu strávníků a o jídle, které bylo vydáváno (příp. to mohou dát vědět esemeskou Lukášovi, který to do tabulky zanese).

 

Praktické záležitosti

Dodržujte, prosím, převozy nádobí, tak jak jsou uvedeny v tabulce. Víme, že ne vždy je to jednoduché, co se logistiky týče, ale je to opravdu žádoucí. Převozy se týkají pouze těch sborů, u kterých je napsáno hrnec+várnice seniorátní “. Připomínáme, že nádobí se odváží použité ihned po výdeji do sboru, který v tabulce následuje v této řadě „seniorátní“. Tento druhý sbor pak nádobí myje a má u sebe do dne, kdy vaří. Prosíme, převážejte vždy vše, co dostanete, tedy hrnec, várnici i naběračku! Pokud se stane, že něco z toho zapomenete, je nutné, abyste toto dovezli sboru, který vaří v dalším termínu, co nejdříve!

 

Všechny spolupracovníky a dobrovolníky srdečně zdravíme a povzbuzujeme slovy Bible:

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: 'Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.' (2. Korintským 9,8-9)

Lukáš Kalina, Roman Mazur

V Praze 30. listopadu 2017