Co je projekt Potravinová banka

 

leták_potravinová_banka      


 

poslední aktualizace : 7.7.2014; ZS

 

Prohlédněte si naši potravinovou fotogalerii
stačí klepnout a zvětšit si (dole na stránce) :

 

Jedná se o spolupráci s Potravinovou bankou Praha (PBP), která má působnost po celém Středočeském kraji. Poskytuje potraviny řadě neziskových organizací, dětských domovů, azylových domů apod., od nichž se pak dostávají k potřebným. V rámci projektu mohou sbory pražského seniorátu dodávat do PBP potraviny, které darují členové sboru. Projekt není sezónní záležitostí, poběží celý rok.

Tento a následující články napsala Magda Marešová

Kontakt pro více informací:


Email: pbanka@e-cirkev.cz

nebo přímo zde - Základní informace.

 

Vyslání první zásilky potravinové banky z Berouna:

Ž 146

5 Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,

6 jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost.

7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.

8 Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.

9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

Hospodine, Pane Bože svatý, prosíme tě za ty, kteří dostanou toto jídlo. Dej jim nasycení a lidem kolem nich dávej soucitné srdce. Nám, kteří máme jídla dost, prosím dej hlad po spravedlnosti. Amen.

 

Příjemný téměř letní večer všem,

z pražské potravinové banky nám přišla konkrétní prosba o podporu v letních měsících:

 

"Už v červnu začíná sezóna táborů a tak bychom v letních měsících uvítali trochu sladkostí (ne čokolády, spíše bonbóny, nebo sušenky,oplatky,..) kompotů, mléka, kakaa atd. První naši klienti zahajují pobyty v přírodě už začátkem června."

 

Najděte si chvilku, prosím, a připravte kaloricky vydatné svačinky pro děti, kterým je rodiče na výlet koupit nemohou, pro dospělé, kteří si je v nouzi sami nedopřejí. Budou prázdniny, tak ať stojí za to :).

Mnohokrát děkuji! Magdaléna

.

Do projektu se postupně zapojily tyto sbory:

Smíchov
Beroun
Salvátor
Strašnice
Vršovice
Žižkov II
Libeň
Radotín
Střešovice
Vinohrady
Modřany

 

Dopis pí Doušové z PB Praha naší hlavní organizátorce MM, ale i všem sborům, které se zapojily:

19.5.2014

Milá paní Marešová,
Vaše aktivita nám moc pomáhá, různorodost darovaných potravin z vašich sborů je pro naše klienty skvělým zpestřením jinak jednotvárné stravy, kterou dostávají od nás (rýže, těstoviny, polévky v sáčku),moc si vašich aktivit vážíme a děkujeme za ně.
Srdečně
Věra Doušová

 

červen 2014

Dobrý den, ozývám se ze Salvátorského sboru, abych předala od nás nějaké informace o tom, jak u nás probíhá sbírka pro PB. Od ledna každý měsíc třetí neděli, což je do této doby 4 x, potraviny za 9500,-Kč, t.j. 13 banánovek. Vše jsme vždy v pondělí odvezli do Hostivaře, Ke kablu. Účastní se pouze několik dárců /15 -20/ a máme dobré zkušenosti s tím, že nakoupíme potraviny sami a pak je prodáváme a nakupující si je alespoň ohmatá. Do Salvátora se krásně opírá sluníčko a tak odtud vám mávám a přeji dobré věci zdar.

Kateřina Dvořáčková

Přílohy