Co jsou solidární obchody

 

poslední aktualizace : 4.1.2015; ZS

 

Úvodní dopis Magdaleny Marešové

 

Jak jsme již avizovali, součástí sociálních projektů seniorátu je i podpora těch, kteří jsou v nouzi, pokud jde o výši příjmů (senioři, rodiče samoživitelé, dlouhodobě nemocní apod.), těm bychom rádi do budoucna, doufáme, v síti solidárních obchodů nabídli základní potraviny za

 

zvýhodněné / zlomkové ceny.

 

A jak to funguje?

• Princip ověřený v zahraničí počítá s tím, že se neplatí nájem prostoru, tzn. jde o prostory církevní, městské, soukromé, pokud je někdo ochoten je zapůjčit. 

• Potraviny se sbírají formou daru. Stejně jako u Potravinové banky zde platí, že dárcem jednoho sáčku čočky se může stát opravdu každý.

• A proč se potraviny v tomto případě prodávají ne rozdávají?
− Cílová skupina je schopná alespoň částečně fungovat ve společnosti, plánovat své investice a je třeba jí v tom podporovat, na druhou stranu, koupit si jídlo důležité pro překlenutí nouze za např. 10% jeho ceny je velká pomoc.
− Z utržených peněz se pokryjí náklady na provoz obchodu tzn. el. energie, plyn, případně nákup balících materiálů apod.

• Klienti jsou vytipováváni ve spolupráci se sociálním odborem na místních úřadech a odběr potravin je na osobu/hlavu regulován tak, aby nedocházelo ke zneužití služby.

• Sbírané potraviny se dramaticky neliší od těch pro Potravinovou banku, ostatně ta bude také v době, kdy nebudeme mít dostatek zásob ze svých zdrojů, dalším zdrojem zásob.

Proto vás prosíme: Připojte se k této části projektu a podpořte náš první solidární obchod, ve kterém budou zatím 1x týdně prodávat potraviny obětaví radotínští a domluvte se na předání Vaší sbírky s

 

Petrem Špirkem (petr.spirko@evangnet.cz; 603971227).

 

Na toho, prosím, směřujte případné další dotazy či připomínky.

Stojíme o: mouku, cukr, luštěniny, cereálie, sušené ovoce, trvanlivé mléko, instantní kaše/polévky, konzervy všeho druhu, trvanlivé pečivo (balené) – další upřesnění bude záviset na prvních zkušenostech s odběrem.

Předem mnohokrát děkuji za Vaše zapojení, za každou pomoc, podporu.

Vše dobré v každém dni tohoto roku přeje,

Magdaléna Marešová