Adresa, telefon, mail, účet, ...   ...více

Členové a náhradníci seniorátního výboru   ...více

Každý člen a náhradník SV má na starosti několik sborů. Je jejich patronem.   ...více

Pracovníci seniorátu jsou čtyři : seniorátní účetní a dva-tři seniorátní faráři   ...více