Adresa, telefon, mail, účet, ...   ...více

Členové a náhradníci seniorátního výboru   ...více

Každý člen a náhradník SV má na starosti několik sborů. Je jejich patronem.   ...více

Pracovníci seniorátu jsou tři : seniorátní účetní, seniorátní farář a seniorátní pastorační pracovnice   ...více