Naposledy aktualizovaná místa

 

poslední aktualizace : 20.9.2019; ZS

 

20.9. - deska

20.9. - Struktura, seniorát - Výpomocní kazatelé

20.9. - termíny

19.9. - Struktura, seniorát - vizitace

18.9. - Konventy - konventuálové (seznam zástupců sborů)

18.9.- Pravidelná setkání - schůze SV - termíny

18.9.- Pravidelná setkání - Pastorálky - školní rok 2019/20; Kdy-kde-kdo

18.9. - Historie - Naši předchůdci - mandáty členů SV

16.9. - Konventy - rok 2019 - dopis seniora, co-kdo připravit, základní info

16.9. - úvodní obrazovka

5.9. - Historie - část 1 (Soběhrdy), část 2 (Škvorec), část 3 (Benešov, Žižkov II), část 4 (Jarov, Zruč)

5.9. - Struktura, sbory - Dřívější faráři, Faráři na sborech, Farářské volby, administrace

5.9. - JJ - sbírky - HDL, JTD; zápisy, výroční zprávy

5.9. - Pravidelná setkání - kurátoři - Přehled; detailní programy (opožděně zapsáno dubnové setkání)

5.9. - Zpravodaj

 

1.8. - JJ - sbírky - dary

11.7. - Struktura - seniorát - Výpomocní kazatelé