Co sem patří

 

Povinné odvody jsou seniorátní a celocírkevní repartice a odvod do personálního fondu. Výše odvodu je pevně stanovena.

Povinné sbírky jsou celocírkevní sbírky vyhlášené synodem na následující rok. Každý sbor je povinen tyto sbírky vykonat a odvést.

 

SR občas vyhlašuje i nepovinné sbírky, obzvláště při různých katastrofách ve světě.