Hospodaření sborů a seniorátu

 

poslední aktualizace : 8.11.2010; ZS

 

Každý sbor i seniorát je samostatná právnická osoba a tedy i samostatně hospodařící subjekt. Každý sbor i seniorát podává daňová přiznání finančním úřadům atd. Každý má své vlastní IČ, svůj bankovní účet či účty atd.

 

Zároveň jsme součástí celé církve, která má své řády a pravidla hospodaření. K pravidlům patří i "Výkaz hospodaření" za každý kalendářní rok. Sbory je přes seniorát posílají do ústředí, kde se z nich každoročně dělají přehledy pro synod.

 

Počínaje výkazy za rok 2007 si je zpracováváme pro své potřeby i v rámci seniorátu. Výsledky pak dostávají členové SV. A kurátoři sborů pro svá staršovstva. Je to vždy soubor tabulek srovnávajících sbory z hlediska různých ekonomických údajů. Tyto údaje a hlavně to, že jsou položeny vedle sebe, považujeme za citlivé informace, které není možno zveřejnit na volně přístupných médiích.

 

Rok 2007 byl přelomový také tím, že jsme všichni přešli na podvojné účetnictví. Povinnost účtovat podvojně byla pro rok 2007 dána zákonem. I když byla v průběhu roku zrušena, už jsme u podvojného účetnictví zůstali, protože přechod na ně nás stál mnoho úsilí. Navíc v případě žádostí o granty, bychom ho museli mít povinně.