DaRPy

 

poslední aktualizace : 6.12.2016; ZS

 

Diakonické a Rozvojové Projekty dostaly konkrétní podobu usnesením řádného synodu 2015. Mluví o nich některé body Usnesení č.77, a to:

 

  • 1) Synod usnáší, že 81,5% příjmu z ročních restitučních náhrad bude příjmem Personálního fondu (PF) a zbývajících 18,5% bude určeno pro diakonické a rozvojové projekty.
  • 4) Synod usnáší, že 70% z části restitučních náhrad určené pro DaRPy bude rozdělováno prostřednictvím ČCE a 30% bude rozdělováno prostřednictvím Diakonie ČCE.
  • 5) Prostředky určené pro DaRPy rozdělované prostřednictvím ČCE budou využity podle rozhodnutí synodu.
  • 8) Synod usnáší, že restituční náhrady za rok 2013 ve výši 75 553 106,- a restituční náhrady za rok 2014 ve výši 78 046 359,- zůstávají v plné výši příjmem PF.
  • 9) Synod usnáší, že podíl restitučních náhrad za rok 2015 určený pro DaRPy rozdělovaný prostřednictvím ČCE se stává příjmem fondu určeného pro poskytování bezúročných půjček na stavební účely prostřednictvím JJ.

 

 

Pro rozdělování patřičné části náhrad za rok 2016 a dále se předpokládalo přijetí pravidel o grantech. To připravil mimořádný synod 2015 v Usnesení č. M9. Vybíráme:

 

  • 1) Prostředky pro DaRPy rozdělovat v ČCE pomocí grantového systému. Grantovou komisi jmenuje SR.
  • 2) Z prostředků pro DaRPy bude vyčleněn 1 milion Kč pro tzv. mikroprojekty. Tyto prostředky by rozdělovaly seniorátní sbory podle svého uvážení a vlastních pravidel, ...Rozdělení mezi senioráty bude proporční.
  • 4) Prostředky na DaRPy budou členěny do 3 základních oblastí podpory:
Budování sboru a misie - ČCE podporuje rozvoj společenství sborů
Výchova a vzdělávání - ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista
Diakonická práce - ČCE pomáhá potřebným

 

Synod 2016 schválil v Usnesení č.79 pravidla grantového systému pro DaRPy. Vzal na vědomí vzorové výzvy a uložil SR vyhlásit skutečné výzvy pro rok 2017. A také schválil klíč pro rozdělení částky na mikroprojekty:

  1. každý seniorát získá 30 000,-
  2. zbylá částka se rozdělí podle počtu sborů v seniorátu.