Vítejte na stránkách pražského seniorátu

 

Nepřehlédněte:

... v lednové sborové zásilce (rozesílané 19.1.)

Přehled celocírkevních sbírek pro rok 2017,

se všemi potřebnými údaji.

Průběžně si kontrolujte: Stav vyplňování Evidencí a Výkazů
Projděte si

Sekce Hospodaření doznala značných změn.

Kromě povinných odvodů, sbírek a seniorátního hospodaření

jsou zde informace i o DaRPech a mikroprojektech,

i o poradním odboru pro samofinancování.

Nová je i sekce Různé,

do které byly dány informace o Supervizi, TriPolisu a Truhlářské

Rozhodnutí

o projektech

Novinky

 

Zpravodaj na únor;

Novinka v Termínech - Důležité vzdálené termíny

Kurzy ZET - začaly koncem ledna

Instalace

Podzimně-zimní smršť instalací je v polovině.

Začala 20.11. u Salvátora, pokračovala v Libčicích 15.1.

Další budou v Dejvicích (19.2.) a Strašnicích.

logo

Rok ústeckého seniorátu skončil, ..

..ale pomoc je stále třeba:

Kde je možno pomoci kazatelsky: najdete zde

Můžete se

hned zapsat

Pro naše sbory: Zde se můžete inspirovat při shánění kazatelů na záskok

Prezentace seniorátu pro synod 2015 - jednotlivé klipy

 

Pro pomoc uprchlíkům:

nové internetové stránky ČCE a Diakonie:

www.prouprchliky.cz

info o stránkách je v prázdninovém ČB

 


Mapa sborů pražského seniorátu

mapa seniorátu

Červené tečky bez popisu jsou sbory na území tzv. Velké Prahy, čili pražské sbory. Jejich přesnou lokalizaci v rámci plánu Prahy najdete na stránkách evangnetu. Můžete se tam podívat i odsud : klikněte sem

Mimopražské sbory jsou popsány.

Od 1.7.2015 k nám ještě patří sbor Zruč, mapa to nezohledňuje. Od 1.1.2016 se sbor Hořovice sloučil se sborem Dobříš. Ani to mapa nezohledňuje.

Přes ústřední stránky evangnetu http://www.evangnet.cz/cce/ se můžete dostat až stránky toho kterého sboru.

Nebo můžete zvolit přímý přístup odsud, který je ve větvi "Struktura církve, seniorát, sbory".